Recenzje

Kahoot! Interaktywny quiz w klasie 1

Kahoot! Interaktywny quiz w klasie

Jeśli chcesz, aby twoje lekcje były ciekawsze i nie boisz się wprowadzać innowacji technologicznych do klasy, to Kahoot! będzie dla ciebie bardzo ciekawym rozwiązaniem. Czym jest Kahoot! zapytasz? Jest to multimedialny system do tworzenia interaktywnych testów lub quizów do wykorzystania na żywo w czasie trwania zajęć. System, który można także wykorzystać do pracy z dziećmi …

Kahoot! Interaktywny quiz w klasie
Czytaj dalej »

Telefon komórkowy

Aplikacje (nie)edukacyjne

W Internecie znajdziemy setki list typu Top 5 czy Top 10 aplikacji edukacyjnych, lub wykorzystywanych w nauce. Lista, którą zaprezentuję poniżej jest jednak inna. Prezentuję tu aplikacje, które nie są edukacyjne w żaden sposób. Aplikacje, które kreatywny nauczyciel może zręcznie wykorzystać w celach edukacyjnych. Lista, jak zawsze, nie jest kompletna, jest całkowicie subiektywna, nigdy nie …

Aplikacje (nie)edukacyjne
Czytaj dalej »

Logo EdPuzzle

Youtube + Quiz = EdPuzzle

Aby kogoś nauczyć określonego tematu przy pomocy wideo dorzucisz interaktywny quiz, to efektywność przekazu powinna zauważalnie wzrosnąć. Widz przestanie być biernym odbiorcą treści i zacznie aktywnie brać udział w nauce. Jednym z prostszych narzędzi dostępnych w Internecie do takiego właśnie sposobu nauczania jest EdPuzzle. Serwis pozwala do wybranego z YouTube wideo dodać quiz, który pomoże …

Youtube + Quiz = EdPuzzle
Czytaj dalej »

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych.

Recenzowana przeze mnie publikacja (“Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia.”) jest treścią pracy doktorskiej obronionej przez Beatę Dyrdę w 1999 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Praca została wydana przez Oficynę Wydawniczą IMPULS w 2000 roku w Krakowie. Publikacja składa się z 6 rozdziałów, wśród nich autorka wyjaśniła …

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych.
Czytaj dalej »

Program edukacyjny ŻYWIOŁY. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym.

O autorach programu edukacyjnego “Żywioły” Krzysztof J. Szmidt jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Twórczości, wykładowcą pedagogiki i psychopedagogiki twórczości oraz przedmiotu „kreatywność w zarządzaniu” na studiach dziennych i podyplomowych, współtwórcą psychodydaktyki twórczości jako nowej subdyscypliny pedagogicznej, konsultantem ds. kreatywności w koncernie Masterfoods (1998-2002) i w …

Program edukacyjny ŻYWIOŁY. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym.
Czytaj dalej »

Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej

Recenzja książki „Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej” Doroty Kubickiej. Dorota Kubicka jest doktorem habilitowanym w dziedzinie psychologii. Prowadzi badania naukowe w dwóch obszarach: twórczości i mediów masowych. Zajmuje się myśleniem metaforycznym, samoregulacją twórczych działań człowieka z perspektywy rozwojowej, a także adaptacją i opracowaniem metod do mierzenia różnych aspektów twórczości oraz twórczym uczeniem się i …

Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej
Czytaj dalej »

Twórcza aktywność dziecka: teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju

Janina Uszyńska – Jarmoc jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej głównym obszarem badań naukowych jest twórcza aktywność dzieci i młodzieży oraz postawy twórcze dorosłych. Ponadto, autorkę interesuje problematyka obrazu Ja dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Trzeci obszar badań wyznacza problematyka narracji …

Twórcza aktywność dziecka: teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju
Czytaj dalej »

Jak rozpoznać uzdolnione dziecko – poradnik dla rodziców

Poradnik dla rodziców pt. „Jak rozpoznać uzdolnione dziecko napisany został przez prof. Franz J. Mönks – byłego prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia ds. Wybitnych Zdolności (ECHA). Monks przez wiele lat zajmował się zdolnościami. Jego praca była podstawą wielu naukowych rozważań nad zdolnościami. Pracując w poradni psychologicznej diagnozował dzieci, które otrzymywały ze szkoły wskazania do skierowania do placówek …

Jak rozpoznać uzdolnione dziecko – poradnik dla rodziców
Czytaj dalej »

Uzdolnienia twórcze a osobowość

Książka napisana przez Tadeusza Żuka pod tytułem “Uzdolnienia twórcze a osobowość”, wydana w 1986 r. przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria: Psychologia i pedagogika nr 64. Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Psychologiczne uwarunkowania uzdolnienia twórczego”, przygotowanej przez autora w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1982 roku, …

Uzdolnienia twórcze a osobowość
Czytaj dalej »