Książki

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych.

Recenzowana przeze mnie publikacja (“Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia.”) jest treścią pracy doktorskiej obronionej przez Beatę Dyrdę w 1999 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Praca została wydana przez Oficynę Wydawniczą IMPULS w 2000 roku w Krakowie. Publikacja składa się z 6 rozdziałów, wśród nich autorka wyjaśniła …

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych.
Czytaj dalej »

Program edukacyjny ŻYWIOŁY. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym.

O autorach programu edukacyjnego “Żywioły” Krzysztof J. Szmidt jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Twórczości, wykładowcą pedagogiki i psychopedagogiki twórczości oraz przedmiotu „kreatywność w zarządzaniu” na studiach dziennych i podyplomowych, współtwórcą psychodydaktyki twórczości jako nowej subdyscypliny pedagogicznej, konsultantem ds. kreatywności w koncernie Masterfoods (1998-2002) i w …

Program edukacyjny ŻYWIOŁY. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym.
Czytaj dalej »

Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej

Recenzja książki „Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej” Doroty Kubickiej. Dorota Kubicka jest doktorem habilitowanym w dziedzinie psychologii. Prowadzi badania naukowe w dwóch obszarach: twórczości i mediów masowych. Zajmuje się myśleniem metaforycznym, samoregulacją twórczych działań człowieka z perspektywy rozwojowej, a także adaptacją i opracowaniem metod do mierzenia różnych aspektów twórczości oraz twórczym uczeniem się i …

Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej
Czytaj dalej »

Twórcza aktywność dziecka: teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju

Janina Uszyńska – Jarmoc jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej głównym obszarem badań naukowych jest twórcza aktywność dzieci i młodzieży oraz postawy twórcze dorosłych. Ponadto, autorkę interesuje problematyka obrazu Ja dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Trzeci obszar badań wyznacza problematyka narracji …

Twórcza aktywność dziecka: teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju
Czytaj dalej »

Jak rozpoznać uzdolnione dziecko – poradnik dla rodziców

Poradnik dla rodziców pt. „Jak rozpoznać uzdolnione dziecko napisany został przez prof. Franz J. Mönks – byłego prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia ds. Wybitnych Zdolności (ECHA). Monks przez wiele lat zajmował się zdolnościami. Jego praca była podstawą wielu naukowych rozważań nad zdolnościami. Pracując w poradni psychologicznej diagnozował dzieci, które otrzymywały ze szkoły wskazania do skierowania do placówek …

Jak rozpoznać uzdolnione dziecko – poradnik dla rodziców
Czytaj dalej »

Uzdolnienia twórcze a osobowość

Książka napisana przez Tadeusza Żuka pod tytułem “Uzdolnienia twórcze a osobowość”, wydana w 1986 r. przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria: Psychologia i pedagogika nr 64. Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Psychologiczne uwarunkowania uzdolnienia twórczego”, przygotowanej przez autora w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1982 roku, …

Uzdolnienia twórcze a osobowość
Czytaj dalej »